Fizjoterapeutka, Masażystka, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej

Absolwentka Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- magister fizjoterapii. Zajmuje się rehabilitacją ortopedyczną i przeciążeniami narządu ruchu. Na co dzień promuje aktywność fizyczną dorosłych i kompensację wad postawy u dzieci. Od 3 lat jest instruktorką gimnastyki korekcyjnej.  

Przebyte kursy: masaż I i II stopień, masaż bańką chińską i gorącymi kamieniami, Kinesiology Taping: kt1, PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), szkolenie, Terapia ręki. Dysgrafia- terapie zaburzeń grafomotorycznych u dzieci, szkolenie wg koncepcji metody PRI, szkolenie Diagnostyka Obrazowa RTG, kurs FDM (Fascial Distortion Model) w Interantional Acadamy of Manual Medicine (IAMM): I, II, III moduł, szkolenie: Taping w Fizjoterapii i Masażu, kurs pinopresury, kurs terapii stawów skroniowo- żuchwowych TMJ: I i II moduł                                                                                                                                                                                                Uczestniczka warsztatów i konferencji o tematyce fizjoteapeutycznej, korekcyjnej i sportowej: III i V Konferencja „Spotkanie z masażem”, warsztaty: Piłki, taśmy, bosu- kompleksowy trening, IV konferencja naukowo- szkoleniowa „Forum Praktyków Skoliozy”,  konferencja: „IX Wiosna z Fizjoterapią” 

Swoją wiedzę i chęć niesienia pomocy niepełnosprawnym wykorzystywałam również, jako wolontariuszka w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie. Jestem wielką fanką wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. Sport oraz zdrowe odżywianie to jej power do działania !