Instruktor Pilates (reformer, chair, mat), Trener personalny, Trener zajęć grupowych i Instruktor Rekreacji Ruchowej.

Dodatkowe specjalizacje: Stretching, Trening Funkcjonalny, Grupowy Trening Siłowy, Technik Masażysta. 

Język: polski, ukraiński, rosyjski

Mam wieloletnie doświadczenie jako instruktor  zajęć ruchowych, a zajęcia z pilates prowadzę już od 2009 roku. Jestem absolwentką Uniwersytetu Narodowego im. Karazina w Charkowie.

Ukończyłam również Szkołę Trenerów  Fitnessu „Fitnesservis” w Kijowie w Ukrainie, Szkołę Trenerów Fitnessu w Akademii Wellness przy Stowarzyszeniu Aerobiku Sportowego Rosji w Moskwie, Szkołę Trenerów  Kultury fizycznej  i Sportu przy Charkowskim Uniwersytecie Politechnicznym w Charkowie w Ukrainie, Polską Akademię Sportu w Warszawie, Szkołę Medyczną w Warszawie, kierunek – technik masażysta. Odbyłam szkolenia w Core Studio z Agnieszką Marczyk, która uczy metody Pilatesa i posiada dyplom Certified Pilates Teacher – najwyższy stopień certyfikacji przyznawany w Stanach przez Pilates Method Alliance.

Zajęcia Pilates Reformer, Chair, Mat chętnie prowadzę z wykorzystaniem różnych drobnych przyborów, które wymagają większego skupienia na wykonaniu ćwiczenia i jednocześnie urozmaicają treningi. To daje jeszcze większe zainteresowanie pilatesem. Z treningów na macie uwielbiam zajęcia z dużą piłką, która bardzo angażuje do pracy mięśnie równoważne i poprawia stabilizację naszego ciała, uzupełniając tym samym ćwiczenia na dużym sprzęcie. Jestem bardzo dokładna i wymagająca. Bardzo lubię obserwować postępy swoich podopiecznych, jak kształtuje im się sylwetka, poprawia się samopoczucie, zdrowie, jak również  humor oraz zadowolenie z zajęć.


Оксана Кириленко

Инструктор по пилатесу (reformer, chair, mat), Фитнес-тренер персональный, Фитнес-тренер групповых занятий и Тренер физической культуры и спорта.

Языки : украинский, русский, польский

Дополнительные специализации: стретчинг, функциональный тренинг, групповой силовой тренинг, техник массажист.

Имею многолетний опыт в качестве фитнес-инструктора, занятия по пилатесу провожу с 2009 года. Имею высшее образование, закончила Харьковский государственный университет им. Каразина в г. Харькове.

Окончила также:  школу тренеров фитнеса „Fitnesservis” в Киеве, Украина, курс тренеров фитнеса в Академии Wellness при Ассоциации Спортивной Аэробики России в Москве, школу тренеров физической культуры и спорта  при Харьковском Политехническом Университете, Польскую Академию Спорта в Варшаве, медицинскую двухлетнюю школу в Варшаве, направление – техник массажист. Прошла обучение в Core Studio с Агнешкой Марчак, которая проводит обучение по методике пилатеса и имеет диплом Certified Pilates Teacher,  признаваемый в США организацией Pilates Method Alliance  Сертификатом наивысшего уровня.

Очень люблю проводить занятия по пилатесу на кроватях  Reformer, на Chair, а также  на мате, используя дополнительно различное малое оборудование, которое одновременно требует большей концентрации при выполнении упражнения и разнообразит занятие, что вызывает  еще больший интерес к тренировкам. Часто провожу тренировки с большими мячами, которые дают возможность максимально задействовать мышцы равновесия, что приводит к стабилизации нашего центра тела и заставляет выполнять упражнения с большей точностью.  Мне нравится наблюдать за прогрессом занимающихся в формировании  своей фигуры,  улучшением общего самочувствия,  здоровья,  настроения и получением удовольствия от  занятий.