Katarzyna Szmyd

Właścicielka Core Studio, Instruktor Peak Pilates (reformer, chair, mat), Trener Personalny, Trener Zajęć Grupowych, Instruktor Rekreacji Ruchowej, Instruktor Kinezogerontoprofilaktyki.

Oksana Kyrylenko

Instruktor Pilates (reformer, chair, mat), Trener Personalny, Trener Zajęć Grupowych i Instruktor Rekracji Ruchowej.